Productes

L'activitat desenvolupada per l'empresa en el camp del Medi Ambient ha portat al disseny o la cerca de productes útils per assolir nivells de protecció ambiental cada vegada superiors, des d'aquí pot accedir a informació tècnica i comercial sobre ells.

Gran part d'aquests articles poden ser adquirits a través del nostre Catàleg on-line.

ReferènciesProductes específics desenvolupats

Estalvi d'energia:

 • Norís
 • Alins
 • Vall de Cardós
 • ACC
 • Salpe
 • Agrofruits Gimeno
Plans d'Emergència Municipals
 • Alins
 • Alt Àneu
 • Àrres
 • Artesa de Lleida
 • Baix Pallars
 • Begues
 • Bossost
 • Caldes de Montbui
 • Canejan
 • Canovelles
 • Espot
 • Esterri de Cardós
 • Farrera
 • Fontanals de Cerdanya
 • Gallifa
 • Ger
 • Guils de Cerdanya
 • Isòvol
 • La Pobla de Lillet
 • Les
 • Lladorre
 • Llavorsí
 • Manlleu
 • Molins de Rei
 • Montellà i Martinet
 • Oliana
 • Prats i Sànsor
 • Pont de Bar
 • Sant Peres de Ribes
 • Sitges
 • Soriguera
 • Vall de Cardós
 • Vilanova del Vallès
 • Tírvia
 • Ribera d'Ondara
 • Ullastrell

El·laborem els Plans d'Emergència Municipals destinats a organitzar la prevenció i actuació municipal en cas d'activació provocada per:

 • Aiguats i Inundacions (INUNCAT)
 • Accidents provocats per la caiguda d'Aeronaus (AEROCAT)
 • Allaus de neu o terra (ALLAUCAT)
 • Contaminació Marina Accidental (CAMCAT)
 • Incendis Forestals (INFOCAT)
 • Moviments Sísmics (SISMICAT)
 • Nevades Intenses (NEUCAT)
 • Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per carretera (TRANSCAT), o Ferrocarril (FERROCAT)

A més, hem sel·leccionat alguns productes i materials que podem comercialitzar directament en ser fabricats per alguns dels nostres clients o ser els seus dissenyadors o importadors directes:

 • Material per Actuacions a Àrees Afectades per Nevades Intenses: Pales llevaneus i Estenedors de Sal
 • Desbrossadores per reduir el combustible dels incendis forestals.
 • Desenteranyinador químic: Oxida i destrueix el sutge de les xemeneies, minimitzant el risc d'incendis de les canalitzacions de fum.

Clausura i Restauració d'Abocadors i Activitats extractives

 • Baix Pallars
 • Les Borges del Camp
 • Farrera
 • Lladorre
 • Montbrió del Camp
 • Ribera d'Ondara
 • Riudecanyes
 • Riudoms
 • Soriguera
 • Tírvia
 • Vall de Cardós

Una part important de la nostra activitat va dirigida a la rehabilitació dels espais afectats per la presència de residus en el sòl o les aigües. En el primer cas, assessorem als propietaris o gestors dels terrenys afectats per abocadors incontrolats per a procedir a la seva clausura, de forma efectiva i econòmica, aconseguint, en molts casos ajuts tècnics o econòmics per dur a terme aquesta rehabilitació.

Tots els projectes tenen com finalitat principal la reducció de l'impacte ambiental dels residus abandonats, per aquest motiu, les tècniques emprades en cada cas s'ajusten a les conseqüències ambientals que se'n deriven. En el cas dels residus inerts una cobertura adequada i revegetació pot ser suficient, però no axí en el cas de residus amb activitat química o biològica que pot ser necessari extreure prèviament o impermeabilitzar per evitar la seva migració o les reaccions que poden portar associades.

Consulti'ns quina és la millor opció en cada un dels casos.

Investigació i Tractament de Sòls
 • Investigació dels sòls d'emplaçaments industrials dedicats a:
  • Fabricació de Pintures
  • Fabricació de Paper
  • Tractament de Superfícies Metàl·liques
  • Estacions de Servei
  • Sector Tèxtil
  • Abocador de cendres i escòries de foneria
  • Desballestament de vehicles

Alguns establiments en els que es manipulen productes tòxics i perillosos poden veure's sorpresos per fuites accidentals des de dipòsits aeris o soterrats que afecten al sòl. En aquests casos, una actuació temprana és necessària per a evitar l'extensió de la contaminació, en un medi que és de tractament difícil i costós.

En cas de detectar-se una contaminació del sòl, per causes conegudes o desconegudes, és necessari avaluar quin ha estat el seu origen i determinar el seu abast per a posar les mesures adequades per a evitar l'afecció a elements especialment vulnerables.

Una investigació detallada de la contaminació del sòl, feta amb l'objectiu clar d'actuar en cas necessari per a evitar l'afecció dels elements sensibles de l'entorn, ofereix informació molt valuosa per la propietat i permet establir protocols d'intervenció i remediació adequats i viables.

 • Descontaminació per Bombeig i tractament de sòls afectats per:
  • fuites de fuel oil
  • fuites de disolvents
  • fuites de diesel i benzina

La tècnica "Pump&Treat" és molt adequada per a recuperar els sòls afectats per molts contaminants, en el nostre cas l'apliquem amb èxit al tractament de productes orgànics, gràcies al seu comportament diferencial amb l'aigua subterrània.

Com que amb aquesta extracció física no pot recuperar-se tot el producte contaminant, fins i tot després de tractaments químics, es necessari finalitzar l'actuació amb la participació de microorganismes, siguin autòctons, presents en molts casos, o inoculats a partir de soques específiques seleccionades.

Els inòculs pel tractament d'Hidrocarburs al terra per Bio-remediació, com  Bio-HC: permeten accelerar els processos biològics de degradació dels Hidrocarburs; es tracta d'un consorci de soques bacterianes seleccionades per la seva capacitat per a degradar els Hidrocarburs i la síntesi de biotensioactius que augmenten la seva biodisponibilitat.

Per a casos particulars pot ajudar-se de:

 • BioRemediació Líquida-HC: Dissol i degrada els hidrocarburs del sòl i les taques formades a paviments i parets
 • NutrinOx: L'aportació d'oxigen al sòl de forma activa accelera el trencament de les molècules d'hidrocarburs i facilita la seva degradació pel microorganismes autòctons o incorporats al medi amb BioHC.
 • Descontaminació per Excavació de sòls afectats per:
  • dissolvents
  • metalls pesants
  • cianurs

Una clausura inadequada d'antics abocadors, l'abandonament de residus en el sòl o fuites antigues de productes químics són un maldecap per moltes promocions.

La correcta investigació del terreny, paral·lela als estudis geotècnics, i la caracterització dels materials presents permetrà una actuació ràpida i documentada en vers la futura excavació del sòl, aplicant els protocols més adequats a cada situació.

Depuració de les Aigües:
 • Millora del funcionament de la Depuradora d'una empresa tèxtil.
 • Redacció del projecte d'EDAR Pou Nou de Canyelles (200 hab-eq.)
 • Actuacions de millora puntual a:
  • Estacions de Servei
  • Fosses Sèptiques
  • Instal·lacions de desengreix d'hotels i restaurants
 • BioRemediació Líquida-Greixos: Degrada els greixos adherits a les parets de les conduccions i dels tancs d'emmagatzematge reduint les despeses de manteniment
 • BioBlock-HC: La seva instal·lació en el separador d'hidrocarburs de l'Estació de Servei millora la seva eficàcia gràcies al metabolisme dels microorganismes seleccionats
 • BioBlock-Greixos: Amb la seva utilització les crostes de greixos dels separadors i les fosses desapareixen, en ser digerides pels microorganismes incorporats, desapareixen les males olors i evitant les costoses operacions de bombeig
 • BioPack-Fosses: La seva aplicació activa les fosses sèptiques i afavoreix la depuració de les aigües, millorant el drenatge i l'aplicació de les aigües pel reg.
 • BioSeparador: Augmenta la capacitat de resposta dels separadors d'hidrocarburs en front de situacions d'emergència
 • NutriOx: L'aportació d'oxigen afavoreix el rendiment de la depuració en moltes situacions.
Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .