Biomassa

Arrel dels estudis realitzats per a minimitzar els efectes dels incendis forestals als pobles i nuclis de població en els que hem redactat el seu Pla d'Emergència observàrem la necessitat de promoure accions per aprofitar un volum important de biomassa disponible i que, per manca d'un preu adequat als costos d'explotació, s'acumulava ocasionant la pèrdua d'un recurs econòmic que havia estat de gran importància per a les poblacions i l'increment del risc i violència dels focs forestals.

L'acumulació de biomassa, en forma d'arbres o matolls, o derivada dels treballs forestals ha de ser aprofitada energèticament doncs permet:

  • L'aprofitament d'un recurs energètic autòcton
  • La reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, en especial de CO2.
  • La millora de les economies locals, en especial dels municipis de muntanya, reduint l'excés de tercialització de l'economia que han patit en el passat

Per l'aprofitament sostenible de la biomassa, apostem per l'aprofitament dels recursos existents. No creiem que sigui necessari promoure conreus vegetals energètics convertint en energia tèrmica o mecànica unes produccions que són necessàries, directa o indirectament, per a l'alimentació humana; en especial quan existeix un excés de biomassa en els boscos de quina extracció poden viure nombroses famílies.

Considerem que cal apostar per l'obtenció del màxim rendiment energètic a la biomassa disponible, com a única via per a la seva revalorització, per aquest motiu promocionem instal·lacions de mida "humana" per a l'obtenció d'energia tèrmica i elèctrica, a través de:

Més informació...: 

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .