Abocament

L'abocament d'aigües residuals a les xarxes de clavegueram o llera pública, a més de requerir de l'autorització de l'ens gestor de les mateixes està sotmès al pagament del cànon de l'aigua, quina finalitat és satisfer les despeses generades per la gestió de tot el cicle de l'aigua.

Si vol calcular el cost del cànon de l'aigua en el seu cas utilitzi el següent formulari, que també li serà útil per a calcular el que es pot estalviar amb una millor gestió i depuració de les Aigües.

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .